ANMÄLAN

Anmälningslänken har öppnats

Uppdatering 7.1.2020: Anmälningar till skolverkstäder har slutförts

Bekanta dig med instruktionerna noggrant innan du anmäler dig. Använd rätt länk vid anmälningen!

Familjer och övriga reserenärer anmäler sig via Viking Lines web-sidor. SciCruise- programmet är öppet för alla resenärer. Viking Lines sidor hittar du här.

Allmänna instruktioner

 • Observera att i de givna prisen ingår hytt, måltider (frukost och lunchbuffé) samt SciCruise-programmet. Priset bestäms av resenärens ålder och hur många resenärer som delar en hytt.
 • Observera att alla resenärers personuppgifter måste anges vid anmälningen:
 1. Kontaktpersonens uppgifter.
 2. Ange alla ansvarspersoners uppgifter om kontaktpersonen inte själv är med på kryssningen.
 3. Skolelevers och studerandens telefonnummer och e-postadress krävs ej.
 • Vid bokning anges vilka personer som delar hytt.
 • Måltider (frukost och lunch) ordnas ombord i tre omgångar. Välj en tidpunkt. Det exakta klockslaget informeras om i terminalen före resan. För att undvika rusning i matsalen hoppas vi att alla följer schemat.
 • Viking Line fakturerar resan efter att anmälan är slutförd. Var beredd på att ange faktureringsadressen.
 • Resans slutsumma syns inte automatiskt vid anmälningen. Det går vid behov att räkna resans slutsumma genom att mata in antalet resenärer i bokningsprogrammet.
ANMÄL DIG GENOM FÖLJANDE LÄNK (rubriken fungerar som länk): Kontakta scicruise.fi om du är osäker vilken länk som ska användas.
 
 1. SKOLGRUPPER UTAN PROJEKT (KÖP RESA):

  Anmäl både elever och lärare på samma blankett! Välj i början: ”School group participants (without workshop)”.

 2. StarT-SKOLGRUPPER (MED PROJEKT)  senast 17.12.

  Anmälningar till skolverkstäder har slutförts

  Observera att skolgrupper måste betala för egen transport till och från hamnen
 3. ENSKILDA LÄRARE (KÖP RESA)

  Enskilda lärare utan elevgrupp eller extra lärare med StarT-grupp (flera än två) anmäler sig här. Välj i början ”Extra supervisor/teacher and exhibitors”

 4. WORKSHOP-PRESENTERARE (FÖRETAG och ÖVRIGA ORGANISATIONER, KÖP RESA)

  Workshop-presenterare anmäler sig via denna länk och står för resekostnaderna. Välj: ”Workshop organizer”.

 5. ORGANISATÖRER OCH UPPTRÄDARE

  (ENDAST FÖR ORGANISATÖRER FRÅN Turun yliopisto OCH ÖVRIGA ENLIGT ÖVERENSKOMMELSE)

Frågor: scicruise@utu.fi