SKOLGRUPPER PÅ SCICRUISE

Uppdatering 7.1.2020: Anmälningar till skolverkstäder har slutförts

SciCruise riktar sig till skolelever i alla åldrar, från lågstadiet till gymnasiet! Kom och bekanta dig med ett stort vetenskapsutbud på Östersjöns vågor.

Du kan delta med din elevgrupp på SciCruise endera som ett StarT-stjärnlag och hålla en egen workshop eller som en vanlig skolgrupp utan workshop. För StarT-grupper är kryssningen och maten avgiftsfri. Obs. Elever under 18 år måste ha en övervakare per tio elever.

Obs! Om du anmäler dig till kryssningen som ett StarT-lag ska du inte anmäla dig skilt som en skolgrupp.